Hvem er jeg
Jeg blev uddannet bygningskonstruktør i 2009 og har bl.a. været kommunalansat Ejendomsinspektør, med ansvar for kommunens bygninger.
Jeg har haft tegnestue gennem 6 år og med erfaring med AutoCAD. Jeg startede som Brandrådgiver i 2022 med speciale i byggelovens bestemmelser.


Ændringer i byggeloven - BR18 kapitel 5 vejledning 7.

I følge (BR18) bygningsreglementets krav skal alt nyt byggeri, ombygninger og udvidelser have en udarbejdet brandstrategi.

Før den 1. 1. 2020 var det en kommunal opgave at sikre, at byggerier overholdt gældende brandregler, men i dag er den opgave rykket væk fra den kommunale portefølje og overdraget til den alm. brandrådgiver og den certificerede brandrådgivere.

Sikkerhedsniveauet er uændret, men med det nye bygningsreglement er der kommet større krav til dokumentationen af fx den daglige drift, og ofte med krav om udarbejdelse af DKV-plan.

 Og med den nye brandsynsbekendtgørelse, må det også forventes større fokus på dette område ved Redningsberedskabets brandtilsyn. 

Denne dokumentation forudsætter oftest ikke en certificeret brandrådgiver, så her vil jeg kunne bistå.Brandtekniske ydelser for institutioner, virksomheder og private

Udarbejdelse af dokumentation for myndighedsgodkendelse i henhold til bygningsreglementets bestemmelser, herunder:

Assistere som meddesigner ved udarbejdelsen af brandklasse 2 dokumentation for myndighedsgodkendelse i henhold til bygningsreglementets bestemmelser, herunder:

Min brandteknisk rådgivning dækker såvel nybyggeri, som ombygning samt mindre ændringer for virksomheder, og i den private bolig.  

Assister for certificeret BK2 brandrådgiver  Rådgivning v/Anders Flindt.